Bakercysta

Fråga:

Hej jag har letat bland era frågor om bakercysta. Jag hittar hur den uppkommer och hur man ”väntar” ut den. Men kommer den att återkomma under hela livet? eller blir det bättre ju mer man tränar? Blir det bättre om man tränar med lättare vikter? Jag är 53 år.

Svar:

Hej Magnus

En Bakercysta är svullnad av och ont i slemsäcken i bakre delen av knät, som uppkommit genom att slemsäcken blivit retad. Retningen resulterar bl a i att väskemängden ökar i slemsäcken. Retningen kan t ex vara mekanisk (överbelastning, artros, meniskskada, ledinstabilitet), biokemisk (gikt, reumatism). Kroppen uppfattar att det rör sig om en skada, varvid den startar en inflammatorisk reaktion, kroppens sätt att läka en skada, och ur den synvinkeln är det kontraproduktivt att tillföra antiinflammationsmedel/metoder. Man bör hellre, om man kan, satsa på att eliminera orsaken, eller både orsaksåtgärd och symptomlindring. I fallet Bakercysta är genesen ofta oklar, vilket inte hindrar aktiv insats. Fysioterapeutens roll är att instruera och stimulera till rätt träning och aktivitet. Det finns en risk för att man obefogat låter oron hindra aktivitet. Tillståndet är självläkande i de flesta fall, men återfall är inte ovanligt. Återfall innebär i det enskilda läget att orsaken inte eliminerats.