Bakersysta

Fråga:

Jag har en lätt svullnad i mitt knäveck och det gör ont när jag går likaså på högra sidan av knäet! Min fråga, ska jag promenera, cykla eller vila?

Svar:

Det är inte omöjligt att det rör sig om en bakercysta. En sådan består av en säckbildning på ledkapseln och kan bero på ökad vätska inuti knäleden, vilket i sin tur ökar trycket i knäleden. Trycket i knäleden varierar normalt en hel del och är som störst när man böjer i knäleden. Om trycket ökar tillräckligt mycket kan kapselvävnaden ge vika där den är som mest eftergivlig, varvid en säckbildning i den bake delen av knät blir resultatet. Ökad vätska i leden kan ber på överbelastning, en inflammatorisk reaktion och/eller på artros.

I praktiken går utredning ut på manuell undersökning, kompletterat med ultraljud om diagnosen inte är känd. Behandlingen består av att eliminera orsaken till den ökade knäledsvätskan (om den är känd) och injektion med kortison.

De flesta bakercystor läker ut av sig själv och behöver inte behandlas. Under tiden väljs aktivitet efter smärtnivå. En viss smärta kan accepteras, men om smärtan i belastningen är betydande bör annan aktivitet väljas.