Baksida av knä

Fråga:

Jag har efter många års långlöpning ganska plötsligt utan yttre våld fått ont i knävecket på vänster knä. Det gör också ont då jag försöker sitta på huk. Det gör också lite ont på vänster utsida av vänster knä. Någon har nämnt en liten muskel. Cykla går bra men löpning över 5 km känns. Vad kan ha hänt och vad bör jag göra.

Svar:

Hej!
Som jag brukar skriva är det alltid vanskligt att bedöma knäbesvär utan att ha tillgång till knät i fråga och med så få uppgifter. ”Baksidan av knät” kan vara många olika saker. Bakercysta, en säckbildning med ledvätska i knävecket, är en möjlighet, då du nämner smärta vid huksittande, men kan också vara en muskelfästesinflammation. För att säkert kunna säga vad det är behöver man undersöka. Om besvären är betydande, i synnerhet om de ökar på sej, bör du låta en läkare med knäkompetens bedöma, idrottsläkare eller ortoped.