Bankart opeation

Fråga:

Har gått ca 2 månader sen min operation, och rehab går har gått bra. Men ibland när jag tränar /röra armen så knakar det tyst i axeln, det gör inte ont alls och jag undrar vrf det blir så i axeln?

Svar:

Fenomenet med knakninga/knäppningar i leder är en vanlig frågeställning, vilket brukar 1) myket sällan vara tecken till skada/sjukdom, utan beror på vacuum som bildas då de normalt inte helt jämna ledytorna glider emot varandra. När vacuumet släpper bildas ett knäpp, många knäpp blir en knakning.