Behandling av benhinneinflammation

Fråga:

Jag har dragit på mig shinsplints (tibialt stress syndrom posterior) återigen. Jag har tidigare haft det och vilat bort det, men jag har nu återigen fått det när jag börjat spela fotboll igen. Hur skall man undvika att få tillbaka det när man vilat tillräckligt?

Svar:

Benhinneinflammation brukar man lite slarvigt kalla detta på svenska. Medialt/posteriort Tibialt Stressyndrom (MTSS/PTSS) är det medicinska begreppet och är den vanligaste av många belastningsskador i nedre extremitet hos idrottare. Riskfaktorer är idrotter med mycket löpning och hopp samt plötsligt ändrad typ, intensitet eller träningsmängd. Ökad utåtrotation av underbenet samt överpronation av foten leder till att fotavvecklingen sker ofördelaktigt, varvid belastning på muskelfascians fäste vid benhinnan ökar. Överpronation är en således en riskfaktor. Kön är en annan riskfaktor, då det är betydligt vanligare hos kvinnor.
Uppkomsten av MTSS/PTSS har tidigare förmodats vara en inflammation. På senare tid har man dock mer eller mindre förkastat inflammationsteorin då inflammatoriska processer inte påvisats. Istället talar nu mycket för att smärtan beror på stressreaktioner i benet.
I den akuta fasen behandlas tillståndet med försiktig alternativ träning, töjningar av underbensmuskulaturen och NSAID-preparat. Parallellt med detta bör inre och yttre faktorer korrigeras. Överpronation av foten korrigeras med hjälp av ortopediska skoinlägg eller byte till pronationsskor. De yttre faktorerna såsom underlag, typ av träning,
intensitet och träningsmängd/längd bör också ses över. Vid sällsynta fall då konservativ behandling har dålig effekt kan operation bli aktuell.
Under första tiden, 1-2 veckor, kan idrottaren träna alternativt med t.ex. cykling eller simning. De flesta menar nu för tiden att man inte ska gå tillbaka till ”high impact-aktiviteter” innan man kan gå symtomfritt i ett par kilometer. När man klarar detta kan man återgå till tidigare aktivitet men på en nivå som är 50% eller lägre av tidigare nivå. Sedan rekommenderas att öka nivån successivt med 10 %/vecka om symtomen inte återkommer.
Andra behandlingar: Is/kylbehandling kan minska smärtan men snabbar inte på läkningsprocessen. Antiinflammatoriska läkemedel kan ge symtomlindring men snabbar inte på läkningsprocessen.  Vissa rekommenderar att man bör undvika stretching vid symtom, men det finns för lite forskning på stretching är gjord för att dra några slutsatser.