behandling av stukad tå med kortison eller operation?

Fråga:

För ca 5 månader sedan skadade jag mig under löpträning. Efter att en sjukgymnast tittat på foten ordinerades jag att köpa nya skor, dock verkade inget vara brytet.
Då tån läker väldigt sakta är min fråga om det är en möjlighet att behandla stukningen med cortison? Eventuellt operation? Nu när vintern kommer blir det svårare och svårare att ta sig fram och jag vore därför tacksam att få svar.

Svar:

Hej!
5 månader är alldeles för lång tid för en ”stukning”, och du bör söka läkare för att bli undersökt. Man kan inte utesluta att du ändå haft en fraktur., varför en röntgen bör utföras innan man kan uttala sej om orsaken till dina besvär.