Benhinnor, kompartmentsyndrom och isotopundersökning

Fråga:

Hur går en isotopundersökning till?
Hur myckert areobic/spinning kan man träna med kronisk benhinneinflammation – kompartmentsyndrom?

Svar:

En isotopundersökning går till på så sätt att man i blodet tillför en mycket kortverkande svagt radioaktiv isotop som tas upp av den vävnad man vill studera. Därefter tas en röntgenbild, där man kan se upptagningsmönster som bl a beror på omsättningshastigheten i vävnaden. Vävnad som omsätts snabbt, t ex inflammationer, benbrott och tumörer, tar upp mer av isotopen och syns tydligare. Undersökningen är ofalig och inte smärtsam.

Spinning går oftast bra även när man har behinneinflammation, möjligen även vid kompartmentsyndrom, beroende på vilket kompartment som är drabbat. Enda sättet att veta är att pröva sig fram. Smärtan begränsar aktiviteten. Aerobcics brukar inte gå så bra vid benhinneinflammation eller kompartmentsyndrom, särskilt sådana som innehåller mycket hopp och step.