Besvär med vänster knä

Fråga:

Beröm för din sida som verkar hjälpa många.

(Kille, 20år)- Mitt problem är vänstra knäet som beter sig väldigt konstigt. Jag har sedan november 2010 under vissa tillfällen fått ont i mitt knä under fotbollsspel. Det onda har hållit i sig men inte varit alltför störande. Efter några dagars vilan känns ingen smärta alls, endast en känsla av instabilitet i det skadade knäet.
Fotbollsspelen sker varje vecka och oftast klarar jag mig mycket bra genom att förlita mig mer på det högra knäet, men ibland kan jag få avbryta pga. smärta i det vänstra.
I början kunde man inte se något konstigt alls på knäet, men på senare tid har en slags buckla visat sig precis vid knäskålens nedre del. Den har vuxit med tiden och trycker man på den så känner man lite smärta. Dessutom känns området kring bucklan varmare och ser rödare ut än det högra.
Jag har tidigare trott att det är hopparknä och försökt vila ut knäet i 3-4 veckor men det har aldrig hjälpt.
Dumt länge har jag skjutit på en undersökning, men tänker göra den nu. Först vill jag ha med mig lite kunskap och tankar om vad det kan vara, därför vänder jag mig till dig.

Tack /Vigan

Svar:

Mycket riktigt så anger skadelokalen att det kan handla om hopparknä – jumpers knee, en av de allra vanligast förekommande idrottsskadorna, och möjligen även en retning av den intilliggande slemsäcken (bursa). Det består i ett smärttillstånd i knäskålssenans infästning i knäskålen, och förorsakas av att man överbelastat någon av sina idrottsliga förmågor, vilket skiljer sej en del åt mellan olika individer och olika idrotter. Hos löpare handlar det ofta om brister i muskelsamspel (koordination) och/eller balansen mellan koncentrisk och excentrisk styrka. Behandlingen består i att identifiera orsaken genom testning och eliminera denna genom att träna den/de förmågor som inte räcker till. Om man inte eliminerar orsaken kommer besvären garanterat tillbaks om man belastar lika igen. Vila är ingen behandling, utan minskar i stället en del av de förmågor du behöver för ditt idrottande (kondition, styrka, uthållighet, koordination och smidighet).