Betablockerare

Fråga:

Hej och tack för mycket bra artiklar!

Jag läste om betablockerare, jag har precis fått Metoprolol utskrivet förebyggande mot migrän, jag nämnde min oroa med tanke på hur mycket konditionsträningen är viktigt för mig. Men ingen respons på det tyvärr.

Kan du namnge verkningsämnet som passar bättre för att kunna träna bättre under tiden?

Med vänliga hälsningar

Jörgen

Svar:

Hej!

Metoprolol är en betablockerare och används mot bl a högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, hjärtklappning och som förebyggande medel mot migrän. Det finns andra typer av läkemedel mot migrän, både för akut bruk och förebyggande. Vilken typ av preparat man väljer beror i det enskilda fallet på hur migränsjukdomen yttrar sig i det enskilda fallet; täta anfall kontra glesa, symptomflora, övriga läkemedel, utlösande orsaker med mer. Inom idrotten är en utlösande orsak ibland ”vanlig” spänningshuvudvärk. Förutom läkemedelsbehandling kan prövas avspänningsteknik, mindfulness, akupunktur och inte minst uteslutande av annan diagnos. Resultat och behandling kräver ett bra samarbete mellan patient och doktor.