betablockerare

Fråga:

vad händer med syre upptagningsförmågan om man använder betablockererare

Svar:

Syreupptagningsförmågan ändras inte med betablockerare, däremot minskar den maximala hjärtminutvolymen p g a bland annat att den maximala hjärtfrekvensen sänks.