Blodtryck

Fråga:

Hur länge bör man träna på morgonen för att hålla blodtrycket pån en jämn nivå!

Svar:

Jag förmodar att du avser att träna för att hålla viloblodtrycket på en acceptabelt låg nivå för att motverka hjärt-kjärlsjukdom. Det har inte bara med längden på aktiviteten att göra utan på din ålder, blodtrycksnivå, intensitet i motionsaktiviteten, hur ofta du tränar, vad du tränar, förekomst av andra sjukdomar m m.  Att man måste träna just på morgonen för att uppnå effekter på blodtrycket finns det inga studier som visat.
Mer om träning och blodtryck hittar du i FYSS på denna länk:
www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/27_Hypertoni.pdf
Om behöver ett mer avancerat eller individuellt anpassat svar är konsultation av din idrottsläkare på en mottagningstid en god idé.