brännande känsla under bröstkorg

Fråga:

när jag åker längdskidor får jag som en brännande känsla under bröstkorgen, har fått bricanyl av läkare, men det blir inte bättre. Om det är ansträngningsastma. Är det farligt att träna? får inte samma problem vid inomhus träning

Svar:

Om det handlar om ansträngningsutlöst astma (AA) är det inte farligt att träna, men begränsande för prestationsförmågan. AA ger vanligtvis inte det symptom du nämner.
Seriös misstanke på AA utreds med provokationsspirometri, d v s remiss till Fys Klin för mätning av lungfunktionen under det att du utsätts andningsbelastning.