Broskfaktura i armbågsled

Fråga:

Jag har en dotter (11 år) som tränar gymnastik på elitnivå och har åsamkat sig en skada i armbågsleden som enligt magnetröntgen anges som en broskfraktur. Har fått uppfattningen av läkare att denna skada inte kommer att kunna läka och att man vid fortsatt träning skulle kunna utveckla artros. Undrar om detta är rätt diagnos? Finns det inget som man kan göra för att få kroppen att läka skadan ? Ingen rehablittering/operation som gör att man kan fortsätta med sin idrott?

Svar:

Rent allmänt är det väl känt att broskador kan leda till artros i senare skede. Vad som avgör prognosen är hur skadan ser ut och vilken typ av belastning man utsätter den skadade delen av leden för.
Man behöver se röntgenbilderna för att avgöra vad som är bäst. Bästa val av läkare för detta är en idrottsmedicinskt utbildad ortoped med inriktning mot axel- och armskador, något man kan få remiss till av sin husläkare eller söka på egen hand, beroende på var i landet man bor.