Bruten fotled läker inte

Fråga:

Hej, för 11,5 veckor sedan bröt jag fotleden. Fibula av inifrån och utifrån långt ned vid leden. Weber B kallar dem det. Brottet på utsidan visar enligt Dr inga tecken på läkning eller callus bildning och jag skickades till akuten för ny bedömning. Ortopeden sägs ha kollat på bilderna o jag skickades hem för att vänta 3 veckor till och sedan få ny röntgen. Det känns som om dem bara förlänger mitt lidande och att jag egentligen bör opereras. Har ni ngt tips? Varje steg gör ont men rörlighet, styrka och smärta har ändå blivit bättre. Det känns otroligt att benbiten som ”hänger löst/på sniskan” kommer plötsligt börja läka nu snart tre månader senare. Vad säger ni?
Väldigt tacksam för tips och råd

Svar:

Hej

Det viktigaste tecknet på läkning är hur du mår och hur besvärad du är. I ditt fall har smärtan blivit mindre, rörligheten har förbättrats liksom styrkan, vilket talar för att läkning är på gång. Att göra kirurgiska ingrepp innebär ett ökat risktagande som måste respekteras och vägas samman med en mer konservativ hållning. Den som bäst gör en sådan bedömning är din ortoped, som har tillgång till alla uppgifter och den samlade bilden av situationen.