Bukfett

Fråga:

– Ofta när folkhälsan diskuteras tycks ”bukfettet” vara ett eget särskilt farligt område. Varför då?
– Hur drar man på sig fett kring just magen?
– Hur blir man av med det?

Svar:

Hej!
Orsaken till att bukfetma räknas som relativt farligare är statistisk. Man ser i stora studier ett starkare samband mellan hjärt-kärlsjukdom och bukfetma (”apelsinfetma”), järmfört med jämnt fördelad fetma eller fetma fördelat på kroppens nedre regioner, ”päronfetma”. Själva fördelningen av fetma är mestadels genetisk och kan inte påverkas (förutom kirurgiskt). Rimligen torde dock apelsinfeta personer ha mer nytta av en fettreducerade livsstilsomläggning än sina päronformade bröder och systrar, åtminstone statistiskt.