Bygga muskler

Fråga:

En sentida forskning visar marginell skillnad på antal set vid styrketräning. Ett set per muskel ska alltså i närmast ha samma effekt som t ex tre set. Låter orimligt i mina öron. Är detta möjligt? med tanke på muskelbyggnad.

Svar:

Effekt på vad, och vilka? Styrka? Vilken sorts styrka? Muskeltillväxt?
Mitt enkla (och generaliserade) svar efter att under lång tid ha följt dokumentationen på området är att det vetenskapliga underlaget för påståendet inte är särkilt starkt. Ganska ofta kommer förbluffande resultat ut av i förstone till synes oklanderlig forskning, och nästan lika ofta kan dessa resultat helt eller devis motsägas av ny forskning. Forskning går ut på att hitta samband, och sedan revidera dessa i och med nya infallsvinklar, med vetenskapsteoretiskt godkända metoder.
Lågfrekvent träning marknadsfördes (av bl a Nautilus) redan på 70-talet som ”vetenskapligt bevisat” bästa effekt på muskeltillväxt, och ändå har ingen hittills visat några resultat på sikt i någon vetenskapligt erkänd undersökning. Den direkta orsaken till att träningsprincipen inte slagit igenom inom elitidrott är att tränande själva upptäcker att metoden inte är framgångsrik. Märkligt nog har man med skicklig marknadsföring, inte minst i Sverige, lyckats sälja in utrustning (som bygger på principen) till mångmiljonbelopp f  f a till okunniga företag och offentliga institutioner (kommuner). 
Vetenskapen måste gå hand-i-hand med beprövad erfarenhet och genomförbarhet i praktiken för att bli användbar.