Compartmentsyndrom?

Fråga:

Jag tror att jag har ett compartment syndrom.Kan jag själv göra något för att bota det?
Finns det några andra beh möjligheter??

Svar:

Compartmentsyndom består av en tryckökning inuti den ”säck” som omger en muskel, muskelfascian. Det kan uppstå när träning har gjort att muskulaturen har växt snabbare än muskelfascian, dvs att det blir trångt. Detta förhindrar blodcirkualtionen och förorsakar smärta och muskelsvaghet, i vissa fall också lokal nervpåverkan, vilket försvårar aktiviteten avsevärt. Icke-operativa åtgärder brukar inte vara framgångsrika, vilket däremot kirurgisk behandlig är, där man klyver fascian och där goda resultat rapporteras för 60-100% i olika studier.