Djup ventrombos och träning

Fråga:

Jag fick en djupventrombos ljumsken för två år sedan. Äter nu Waran och kommer att få äta det hela mitt liv. Äntligen har jag kommit igång med träning, cirkelfys träning och Pilates.Har haft en del besvär med att benet svullnar och ont i benen. Särskilt det som jag hade proppen i. Nu tränar jag två-tre pass i veckan men har inte så mycket kraft i mina ben. Kommer jag kunna träna så jag får mer kraft i benen? Ska jag ha stödstrumpa när jag tränar?

Svar:

Svullnad efter DVT (djup ventrombos) är mer regel än undantag. Stödstrumna hjälper till att trycka undan vätskan så att svullanden på sikt blir mindre och därmed också hjälper till att förbättra cirkulationen ben/underben (vilket befrämjar muskelarbetet). Om smärta och svullnad ökar på kortare sikt bör man trots Waranbehandlingen tänka på återfall i DVT, och då behövs en läkarbedömning. Tänk också på att ”man bli bra på det man tränar”, d v s att om man syftar till styrkeökning behöver man träna sin styrka. Din nuvarande träning är bra ur allmän synvinkel, men det optimala vore, i enlighet med din önskan, att också träna muskelstyrka i benen specifikt.