Domning i hälsenans muskel vid löpning

Fråga:

Jag är en kille på 45 år och försöker löpträna en gång per vecka. Problemen dzker upp efter någon km med smärta i vadens muskelfäste sedan förtsätter med att benet domnar nedanför knäet. Slutar jag sedan att löpa får jag först väldiga smärtor sen försvinner värken gradvis efter ca 20 min till en timme efter känns inget mer. Vad kan detta bero på?

Svar:

Domingarna handlar om att det någonstans är för trångt för nerven som försörjer hudens känsel. Vanligtvis beror det på  låg smidighetsgrad  i muskulaturen (t ex vid en lokal inflammation), sällan på att det bildats ärrbildning i den trånga passagen i knäregionen. Först bör man dock säkerställa diagnosen för att rätt åtgärd skall kunna sättas in. Sök hos idrottsläkare eller idrottsmedicinskt utbildad naprapat/sjukgymnast för detta.