Domningar i foten

Fråga:

När jag rider så får jag en kraftig värk på utsidan av höger ben det börjar ca 1 dm ovanför fotknölen och strålar ner i foten på utsidan. Foten domnar bort och jag har ingen styrsel i foten. Släpper jag stigbygeln så blir det bättre men återkommer direkt när jag tar stigbygeln och lägger vikt på foten. Vad kan jag göra för att få rätsida på detta?

Svar:

Möjligen har du överbelastning av någon av peroneusmusklerna (mest troligt m peroneus brevis med tanke på läget), som har nära anknytning till en nerv (peroneusnerven) som försörjer det område du nämner, bl a med känsel. Om muskeln överbelastas kan man lätt tänka sig att den trycker mot den intilliggande nerven, s k entrapment. Peroneusmuskeln pronerar i fotleden, d v s inåtroterar. Förmodligen skulle en omvinkling, alternativt en längdförändring av stigbygeln vara hjälpsamt. Du kan själv aktivt pröva att inte vrida in foten när du rider. Om det hjälper är min förklaring den rätta. Om det inte hjälper kan en undersökning hos läkare vara hjälpsamt.