Droppfinger.. :(

Fråga:

Hej, jag är 15 år och spelar handboll. Jag blev i veckan utsatt för ett droppfinger. Jag har gått till läkaren men inte fått ett tydligt svar. Det jag vet är hur långe skenan ska sitta osv. Men min fråga är alltså hur länge jag ska vänta med att återgå till handbollsträningen?? Kan jag träna med skenan?

Svar:

Droppfinger/Malletfinger behandlas strikt med skena dygnet runt under 8 veckor, därefter nattetid ytterligare ett antal veckor, med fingret fullt sträckt eller översträckt. Bollspel är inte tillåtet under rehabtiden! OBS vid byte av skena skall fingret hållas rakt, för att undvika att skadan går upp igen, varvid man får börja om från början. 
Man bör också genom röntgenbilder försäkra sig om att ingen avslitningsfraktur (benbit där senan gått av) finns, och om så är fallet skall senan fästas kirurgiskt. 
Är du osäker – rådfråga din husläkare. Om hen inte ger klara besked kan det vara av värde att konsultera en annan.