Droppfinger

Fråga:

Måste fingret vara helt fixerat (stelt) eller kan det röra sig någon mm. under läkningstiden.

Svar:

Ju mer noggrann man är i fixeringen desto större chans till utläkning utan kirurgi.