efter hjärnskakning

Fråga:

Hur ska man kunna rehabilitera svårigheter efter en hjärnskakning som var för 1,5 år sedan,kvarstående symtom svår huvudvärk,trötthet,har ändå svårighet med insomning på kvällen,ibland yrsel.lättare få virusinfektioner.Kan vi få stöd och hjälp i rehabiliteringen.Dessa symtom skapar svårigheter i skolan .

Svar:

Hej!
Det här är inte en fråga för en idrottsmedicinsk specialist, utan för en neurolog. Sök hos din husläkare för vidare remiss till sådan, om husläkaren bedömer att det är adekvat.