Energiomsättning vid löpträning

Fråga:

Hej
Jag har en liten fråga till dig angående ”räkna ut din basala enrgiomsättning” som man hittar på siten Primalivet.nu. Under steg 2 så frågas det vilken yrkesgrupp som man representerar,jag själv arbetar helt och hållet framför en dator,vilket givetvis innbär att jag är stillasittande i stort sett hela dagen,men o andra sidan så löptränar jag ca 10-12km, 2-3 gånger i veckan.Min fråga är alltså:skall jag ta någon hänsyn till min löpträning när jag väljer yrkesgrupp?,det är kanske lämpligt för mig att välja en yrkesgrupp med hög förbränning.

Svar:

Hej!
Den extra energiförbränning du ägnar dej åt ökar visserligen din förbränning, men betänk att detta skall slås ut på de 7×24=168 timmar som veckan består av, och då blir det inte så betydelsefullt som man kan tro jämfört md ditt dagliga arbete som är 40 av dessa timmar. Hur mycket du förbränner med löpträningen bestäms bl a av kroppsvikt, intensitet och tidsåtgång. Jag föreslår att du räknar upp dej till ”medelförbrännare”, vilket borde stämma bättre med ditt sätt att leva när det gäller energiomsättning.

Lycka till med löpningen och återkom om du har fler frågor!