Epilepsi o löpning

Fråga:

Sedan jag fick diagnosen fokal epilepsi säger alla åt mig att inte pressa mig för hårt och ta det lugnt med löpningen. Jag har alltid hört att löpning gör en friskare. Är det farligt att springa fort och långt när man har fokal epilepsi?

Svar:

Hej Lina!

Din typ av fråga dyker upp av och till in detta forum. Svaret är att det sannolikt är individuellt, beroende på vad som brukar utlösa anfall i det enskilda fallet. Vissa  har lätttutlösta anfall som utlöses av små stimuli, och somliga andra har anfall som kommer till synes spontant. En del har bra behandling och andra har svårare att hitta dra till lindrande åtgärder. Att detta påverkar. I den litteratur jag gått igenom hittar jag inget som vetenskapligt talar för att löpning skulle utlösa anfall på så sätt att det skall avrådas. Min generella inställning är att fysisk aktivitet i grunden är nyttig, förutsatt att den är anpassad till individen. Vi är gjorda för att röra på oss. Rimligen mår du bättre rent allmänt av att kunna löpträna, och därmed är det ju också en bättre situation för dig även ur epilepsisynpunkt.

Mitt råd är att du i samråd med din behandlande läkare (neurolog) helt enkelt prövar vad som gäller i just ditt fall genom att testspringa. Skulle det visa sig att din anfallsfrekvens (okänd för mig) ökar får man ta hänsyn till det och anpassa din läkemedelsbehandling och fysiska aktivitet efter det.