Fettförbrännande effekt av delat pass

Fråga:

Får man samma fettförbränande effekt om man motionscyklar två pass på 30 minuter om dagen i stället för ett pass på en timme?

Är det sant att före frukost är den bästa tidpunkten att bränna fett?

Svar:

Hej!
Ja man får ungefär samma fettförbrännande effekt. För att få den extra effekt man uppmätt, s k ”förbränningsturbo”, en förbränning som håller i sig något längre än träningspasset, bör passet vara längre än ca 40 minuter.

Före frukost är skillnaden mellan viloförbränningen och träningsförbränningen störst, vilket har mer att göra med att man före frukost oftast ligger relativt lågt i förbränningsnivå än då man är aktiv under dagen, än att träningen skulle vara mer effektiv på morgonen. Av mentala skäl kan det dessutom vara svårt att köra förbränningspass före frukost, vilket i praktiken motverkar syftet. Dessutom är risken större att gå över för mycket på muskelproteinförbränning om träningen blir för intensiv på fastande mage. Mitt tips är att träna förbränning då det känns bäst, då den eventuella effektskillnaden ändå är marginell.