Finger överböjt efter skenan avtagen

Fråga:

Jag har fått ett droppfinger, nu har jag använt en skena i 6 veckor men när jag tar av skenan är fingret överböjt åt andra hållet.
Är detta någon fara eller ska jag bara låta der vara?

Svar:

Det beror på vilket finger det handlar om, vad du använder det till och om du har några besvär. Jag skulle nog råda dig till att söka läkare för en bedömning, i första hand husläkaren.
Se även tidigare svar på samma fråga, t ex här!