Fladdrande eller bubblande känsla i bröstkorgen vid löpning

Fråga:

Hej!
Jag är 51 år och löptränar 2-3 ggr/vecka. Den senaste tiden har jag haft förnimmelser i bröstkorgen vid löpning, som kan beskrivas som fladdrande eller en ström av bubblande, vilka kommer och går under ett pass. En annan liknelse är lätta krampryckningar. De känns centralt i bröstkorgen, mer internt än ytligt. Symptomen har kunnat uppkomma efter någon km och har lagt sig efter att jag har saktat ner. Sedan har jag kunnat springa ett antal km till utan att de har återkommit. Senast kom symptomen dock efter ca 3 km och återkom efter upprepade pauser med lättare tempo/gång. De verkade ha lättare för att återkomma ju längre in i löprundan, och tillta i omfattning. Det kändes också som en tilltagande sammandragning under bröstbenet, oklart om det gällde luftstrupen. Dessa symptom gör inte ont men begränsar träningen.
Jag har också upplevt vad som kan liknas vid ett momentant kramphugg i trakten av bröstbenet (liknar när vaden krampar sig men mycket snabbare och varar en sekund, lätt till mycket påtagligt i intensitet). Jag har stannat upp då det överraskar, men sedan inte haft något problem att fortsätta springa.
Jag haft stressproblem med olika symptom från bröstkorgen i vila, och har genomgått ett arbets-EKG för att utesluta hjärtproblem. Resultatet var helt normalt och det gavs OK till fortsatt och ökad träning.
Jag använder pulsklocka och har inte sett någon korrelation mellan symptomen ovan och pulsen – men det kanske inte heller går att registrera om pulsklockan samplar över en viss tid för att räkna ut pulsen.
För tillfället medicinerar jag mot pollenallergi (björk).
Efter mitt arbets-EKG-prov fick jag ett registrerat extraslag så jag vet hur ett sådant kan kännas. Ovanstående symptom liknar ej den känslan.
Vilka orsaker kan man tänka sig? Kan jag fortsätta springa om symptomen lägger sig efter temponeddragning? Eller försöka med ett nytt pass någon dag senare?

Svar:

Hej Joakim!

Tack för din utförliga fråga. För det första är det mycket bra att du genomgått arbete-EKG, vilket utesluter att du har syrebrist (ishemisk hjärtsjukdom) som förklaring till dina besvär. En annan orsak kan vara hjärtarytmi, d v s att hjärtat vid provokation arbetar oregelbundet, d v s är ineffektivt. Jag tycker det låter rimligt att göra en sådan undersökning, en arytmiutredning inkluderande ansträngningsprovokation, och du behöver i så fall remitteras till Fys lab, lättast sker det via din husläkare.