Förbränning vid cykling

Fråga:

Hej!
Hur mycket kalorier bränner jag per timme då jag motioncyklar med en puls på mellan 110-130? Är detta ett bra pulsintervall för fettförbränning?

Svar:

Hej!
Hur mycket du förbränner beror på bl a din konditionsnivå, ålder, kön, längd och vikt. En mycket grov uppskattning är att du förbränner 650-750 kCal/timme på den pulsnivån.

För fettförbränning är det lämpligt att utgå från en arbetspuls som motsvarar 60-75% av maxpulsen, dvs ganska låg intensitet.