Förmaksflimmer vid pulsbelastning

Fråga:

Hej
Jag är 54 år och har sedan 5 år förmaksflimmer och sök läkarhjälp akut 7 gånger. 3 ggr har det slutat med hjälp av betablockerare 4 ggr har de elkonvertert. Nu är jag och på långvandring i Spanien. Hjärtat känns allmänt oroligt, uteblivna slag varannan dag ca och vid 2 tillfällen efter timmar av ansträngning har pulsen lagt sig på 110 och inte gått ner. Har du tagit snabba betablockerare Inderal och det har hjälpt men pulsen har gått ner sakta nere på 80-90 efter ca 30 min. Ska jag avbryta min vandring?
Fick akut flimmer ca 2 månader sedan efter 8 timmars tung ansträngning med hög puls m ed missade slag. Hade nog en infektion i kroppen då. Men vill inte hamna där igen
Hälsningar Ola

Svar:

Utgående från att jag vare sig undersökt dig eller sett ditt EKG låter det som du har återkommande episoder av förmaksflimmer (fmfl) med medelhög frekvens. ”Missade slag” kan utifrån uppgifter i frågan inte att uteslutas bero på oregelbunden rytm (fmfl).
Eftersom även episodiskt förekommande fmfl kan öka risken för stroke, förutom att det stör din fysiska arbetsförmåga, borde det bästa att du i första hand åter konsulterar din hjärtläkare.