Förslitningar?

Fråga:

har varit till läkaren och hade förslitningar och skulle träna upp musklerna .vilka rörelser undra jag?

Svar:

Hej!
Det är helt omöjligt att svara på din fråga utan att få mer detaljer om vad som drabbat dej. Var sitter besvären, vilka symptom undrar man bland annat?

Rent generellt bör den som undersökt dej ge dej instruktioner om vad och hur du skall träna. För att du skall kunna träna på ett effektivt sätt behöver du dessutom en instruktör som visar dej hur. Det går inte att läsa sej ill i någon bok eller komma på själv. Jag tycker du skall gå tillbaks till din läkare och kräva att han/hon hjälper dej, antingen själv eller att han/hon skriver en remiss till någon som kan.