förvirrande svar angående energiomsättning

Fråga:

Hej!
Nu är jag lite förvirrad. Jag skrev härom dagen och frågade vilken energigrupp jag tillhör. Jag som tränar 45-90 min/dag och där emellan studerar, fick svaret lågenergigruppen. En annan person som skrev en liknande fråga under titeln ”energiomsättning vid löpträning”, sprang 10-12 km 2-3 ggr/vecka, hade ett stillasittande arbete, och skulle då räknas till ”medelhög förbränning”. Jag springer också 10-12 km 2ggr/vecka, men ägnar dessutom 4-5 timmar till styrketräning och annan idrott varje vecka. Hur kan det komma sig att jag hamnade i en lägre energigrupp?

Svar:

Hej!
Svaret på din fråga är att bedömningen blir individuell. Vi redigerar frågorna och svaren, vilket gör att bedömningen ibland blir något olika då personerna som frågar lämnar olika uppgifter. Ibland är det svårt att göra en skattning, särskilt om personen har lämnat knapphändiga uppgifter, eller då personens förbränning hamnar mitt emellan två kategorier. Man skall också komma ihåg att den klassificering vi gjort i tre kategorier är väldigt generell, vilket i det enskilda fallet kan göra att skattningen inte är exakt. Ju fler uppgifter som finns med desto lättare är det att göra en skattning.

”Studenter” är en mycket heterogen grupp när det gäller förbränning. En del rör på sig mycket och en del rör på sig väldigt lite. Att studera kräver i sig inte mycket mer än basal förbränning, dvs det är inte särskilt energikrävande. Jämför med övriga i lågeneergigruppen och uppskatta själv om ditt aktivitetsmönster mer liknar dessa eller de i medelenergigruppen.

Hoppa du fått någon klarhet. Återkom annars gärna med ett längre mail så skall jag försöka hjälpa dej.