Fotledsfraktur

Fråga:

Hej jag fick mitt sken och vadben av slaget i mars detta året allt gick bra och jag började gå på rehab. Men jag beslöt mig för att börja studera och flyttade ner till malmö och nu har jag inte haft någon rehabelitering på ungefär 4 – 5 månader går det att komma tillbaka om man börjar med stenhårdrehab träning ?

Svar:

Stenhård rehabträning” är inte att föredra, men däremot seriös sådan. Man bör först bereda sej en uppfattning om vilka kvalitéer som du förlorat/minskat under tiden utan aktivitet, och vad ditt mål är, d v s vad du vill ”komma tillbaks” till. Ju högre målsättning desto viktigare är det att rehab planeras, sköts och följs upp professionellt.