Gammal lårkaka

Fråga:

Hej!
Har börjat känna av en 20 år gammal lårkaka.!Fick den när jag blev påkörd av en bil på ett övergångsställe. Det tog tid innan den försvann och
Senaste åren har det börjat sticka på stället för lårkakan.
Men senaste veckan har det börjat värka på utsidan där lårkakan satt.! Önskar förslag på åtgärd.

Svar:

En möjlig orsak till dina besvär är meralgia parestetica, d v s trängsel för en specifik nerv, n cutaneus femoris lateralis, som innerverar området övre utsidan på låret. Det är tämligen vanligt förekommande i olika idrotter och är inte farligt. Behandlingen är kirurgisk och avhängig graden av smärta och funktionsbortfall. Du bör träffa en ortoped, dels för undersökning och dels för att bestämma ev. behandling.