Graviditet och träning

Fråga:

Spinning och graviditet – är det en bra kombination? Ber om råd och tips!Är spinninginstruktör – kan jag fortsätta med det eller bör jag ta en paus under en ev graviditet?

Svar:

Hej!
Graviditet och fysisk aktivitet är en bra kombination. Tyvärr har traditionen tidigare befrämjat att ”ta det lugnt” under graviditeten, vilket snarare är skadligt än nyttigt. Vis fysisk aktivitet underhålls eller förbättras konditionen, vilket är positivt för både barnet och mamman. Muskelstyrka och smidighet är också komponenter som påverkas positivt och som spelar stor roll för att klara av en graviditet på ett bra sätt. Många kvinnor tränar så långt det är möjligt av komfortskäl in i graviditeten. Oftast får man anpassa träningen varefter bukomfånget ökar. Under graviditeten förändras kroppstyngdpunkt och lokal anatomi mycket, vilket ställer stora krav på rörelseförmåga och styrka. Att träna torde motverka överbelastningsbesvär och dessutom underlätta återhämtningen efter förlossningen. Spinning är säkert en av de aktiviteter som kan tillföra något postivt ffa konditionsmässigt. Mitt råd är att undvika hårdträning åtminstone under graviditetens sista hälft, och att anpassa rörelser och belastning till rådande förhållanden. Att blanda upp träningen med olika aktivitet som riktar sig mot både kondition och styrka är säkert ännu nyttigare under graviditet än annars. Hoppas det var tillräckligt svar på din fråga, återkom annars och lycka till!