Hälsenebesvär

Fråga:

har en längre tid haft/har slatter i h-knät. Har fått så f-bannat ont i hälsenan ,när jag går vill hö-fot pekat utåt och det känns som om att hälsenan ska gå av

Svar:

Hej!
Det låter som du har en hälseneinflammation. Det kan bero på flera saker, t ex fel skor, förkortad muskulatur, övebelastning/snedbelastning, tidigare skada m m. Den akuta behandlingen går ut på smärtstillning. Resten av behandlingen går ut på att eliminera orsaken och skona området från ytterligare påfrestning. Läkningstiden är minst 3 månader förutsatt att orsaken kan elimineras, men besvärstiden är kortare, beroende på vilken behandling som sätts in. Du behöver söka en läkare för detta.