Hälsoundersökning

Fråga:

Hej!
Om man är 34 och ska börja löpträna ganska intensivt efter att vara delvis inaktiv under några år, vilken sorts hälsoundersökning inkl blodprover skulle du rekommendera med tanke på de aktuella dödsfallen i samband med midnattsloppet?Tack!

Svar:

För det första bör man inte börja med att träna intensivt. För att unvika överbelastning behöver hela kroppen vänja sej långsamt vid ökande belastning. Man behöver sätta sej ner och göra en plan för detta. Saknas kunskapen kan den lätt inhämtas på många nätsajter, eller via en Personlig Tränare / Coach (i vårt nätverk finns flera som vi rekommenderar, se www.idrottsdoktorn.se/natverket).
Om man är helt frisk finns ingen direkt orsak till allmän hälsoundersökning för att löpträna. Sådan kontroll har vetenskapligt visat sej av mycket lågt värde för att detektera sjukdom. Har man en kronisk åkomma bör man låta sin doktor bestämma vilka undersökningar som är lämpliga i det enskilda fallet.