Handledskada

Fråga:

Hejsan, jag tränar cheerleading och ioch med det kör vi bla, gymnastik. När jag då har voltat har jag fått ont i min ena handled, nu kan jag inte stödja mig på den utan att det ilar smärtsamt upp i hela armen. Har vilat mig ifrån voltningen flera veckor men försöker jag lägga min tyngd på är smärtan kvar. Vad kan detta vara?! Förslitning? Vad gör man då när man måste forsetta att träna?! Är handledskydd dumt då man försvagar muskeln? Hjälper faktiskt lite när man får stöd och skyddet trycker åt hård.

Svar:

Hej!
Mest troligt handlar det om en överbelastning, men för mej oklart exakt vad, då det kräver undersökning. Inom gymnastikgrenar och en del dansgrenar är handledsskador relativt vanliga, men tyvärr också långvariga om man inte behandlar det rätt. Gissningsvis har du en överbelastning i någon av sträcksenorna vid handleden (vanligast), vilket kräver avlastning under rätt lång tid för att kunna läka ut. Man måste dock utesluta fraktur ( t ex i båtbenet) och utmattningsbrott i skelettet, samt broskskador, som alla är allvarliga skador som kräver annat omhändertagande för att inte ge problem längre fram i livet. Du bör därför söka för detta, t ex hos oss på mottagningen IMES/www.idrottsdoktorn.se, eller hos annan idrottsläkare, för att få en snabb och korrekt bedömning.