Har Osteoporos, och knäartros

Fråga:

Tar Alenat Veckotablett +Recikalc -D fotre kan man slippa ta dessa om man går på gym och belastar skelletet.
Har tränat benen på gym för min knäartros och fått en Bakercysta, hur ska jag träna.

Svar:

Hej Göte!
Om du är bedömd hos läkare och ordinerad Alenat (alendronsyra) bör du fortsätta med det. Alendronsyra är en läkemedelssubstans mot osteoporos, och tillhör en grupp läkemedel, bisfosfonater, som hämmar de bennedbrytande cellerna i skelettet. Styrketräning bromsar benförlust och ökar bentätheten, minskar risken för fall och fallfrakturer,särskilt om man parallelltränar balansförmågan. Bäst effekt kan man få genom att både vara fysiskt aktiv och behandlar den bristande bentätheten med läkemedel.

Bakercystan består av en säckbildning på bindvävskapseln som omger knät, och uppkommer troligtvis då tycket i leden av någon orsak ökat (t ex vid ökad vätskemängd, hydrops, i knäleden (t ex vid artros).