Hjärt rusning

Fråga:

Får oregelbundna hjärtrusningar efter högintensiv träning,pulsen rusar på mig i nedvarvningen. Jag har en testad maxpuls på 184 kan ligga på 92-94 % av min max ett bra tag. Vid ned varvning till ca 65% av max kan pulsen rus upp en bit över 210 slag och ligga kvar på den nivån 10-15min Jag äter inga mediciner,har gjort arbetsprov ,24 timmars Ekg ,ultraljud och inget svar på mina rusningar Några funderingar har varit eventuell vätskebrist Åldern är 56 år på mig tränar regelbundet 5-6

Svar:

Jag konstaterar att man gjort alla rimliga undersökningar utan att hitta någon förklaring till besvären. Emellertid är det också så att frågeställningen/motivet till undersökningarna kan vara olika hos doktor och patient. Som doktor är man ofta intresserad av att utesluta allvarliga sjukdomar, medan man som patient ibland är mer intresserad av att få en förklaring till fenomenen. Om man inte är uppmärksam på detta vanliga förhållande kan det hämma kommunikationen så mycket att man inte når fram till någon gemensam slutsats. Det är således viktigt att ´tala samma språk´ och ´ha samma agenda´.
Mitt råd är att ta upp frågan med din doktor, ur nämnda synvinkel. I bästa fall får du då ett bättre svar än hittills, och på köpet har din doktor lärt sig något nytt.