hög hjärtfrekväns

Fråga:

Hej
jag är 21år och har kört spining i flera år. När jag använder pulsband visar den en hög hjärtfrekvens som kan gå upp mot 190 då vid snabb andning och jobbig känsla… Är detta farligt? borde jag söka läkare att kolla hjärtat eller vad kan de bero på att hjärtfrekvensen ligger runt 90 innan pass börjar och sedan kan stegra så högt trotts att jag inte kör slut på mig?

Svar:

Du har en normal pulsreaktion på submaximal belastning för din ålder. Din teoretiska maxpuls är 220 minus din ålder, d v s runt 200/min, men den varierar i högsta grad i praktiken. Att ha 90/min i puls innan man kliver på cykeln låter också normalt, inte minst med tanke på att pulsförhöjning ofta föregår ansträngning p g a adrenalinpåslag inför förväntad prestation. Det visar att du fungerar optimalt. Detta är inte att förväxla med ”vilopuls”, som ju bör ligga lägre än det du har inför ett spinningpass.
Över lag märker även jag som doktor att det finns en trend att tillmäta pulsen större betydelse än vad som är fysiologiskt motiverat, något som ibland leder till onödig oro.