Högpuls= överansträngd? sjukdom?

Fråga:

Hej!
Efter att ha haft en förkylning som satt i sig dryga veckan har jag nu börjat återuppta träningen. Problemet är dock att min vilopuls och ortostatiskapuls fortfarande ligger mycket över min normala nivå. Är tävlingsidrottar inom längdsskidor och tränar en heldel per vecka i vanliga fall. Jag brukar använda mig av min polar v800s orto-test för att ibland mäta morgonpulsen, vanligtvis ligger viopulsen mellan 37-40, högsta mellan 60-75 och stående mellan 55-65. Nu rör sig dock vilopulsen mellan 41-45, högsta mellan 79-89 och stående mellan 75-85.
RMssd är också betydligt lägre nu ca. 100-120 i liggande och mellan 12-25 stående. (vanligtfall ca.135/43).
Problemet är nu ändå att jag känner mej fullt frisk! Så kan jag alltså köra min träning normalt? Har inte kännt någon större skillnad då ja kört lättare träningar. Kan pulsvariationerna bara bero på stress och mycket i skolan? Har försökt att inte stressa så mycket men det kanske påverkas undermedvetet?

Svar:

Det du skriver är att du är fundersam över om du har för mycket stress och att du inte återhämtar i tillräcklig grad. RMSSD (Root Mean Square of the Successive Differences) är ett mått på variationer i hjärtrytmen (HRV), som avspeglar bl a styrkan i det parasympatiska nervsystemet, det som står för återhämtning/nedvarvning. Låga eller sjunkande värden indikerar stress i någon form, bra eller dålig.
Att pulsvariationerna mätt i RMSSE sjunkit kan vara ett tecken på att din stressnivå ökat, och enkom det faktum att du ställer den frågan föranleder misstanke på detta. Det intressanta ur medicinsk synvinkel är nr 1 att lära känna sina gränser genom känna efter och lära sig tidiga tecken på stress, hellre än att enbart förlita sig på mätapparatur – sådan kan i bästa fall vara ett komplement. Nr 2 är att lära sig att hantera stressnivån, antingen genom att minska på stressorer och/eller tillägna sig återhämtning, såsom t ex att tillåta sig tillräckligt med vila, planera in lustfyllda aktiviteter, fysisk aktivitet bara för nöjet skull/utan prestation o s v.
Lätt förhöjd puls är mer regel än undantag vid virusorsakad luftvägsinfektion.