högt blodttryck

Fråga:

mycket vältränad man på 20 år med blodtryck på 130/90 är det normalt? Samma vid upprepade mätningar.

Svar:

Undertrycket är något förhöjt i förhållande till WHO-standard (skall vara max 80), förutsatt att blodtrycket är mätt på adekvat sätt. På lång sikt finns viss risk för hjärt-kärlsjukdom, i synnerhet om fler riskfaktorer finns för nämnda diagnosgrupp (tobaksbruk, stress, höga blodfetter, diabetes, typ-A-personlighet, hjärt-kärlsjukdom i släkten m fl). Ta en diskussion om detta med din husläkare, så kan du få råd om hur du bör göra.