Högt socker och hög puls efter träning

Fråga:

Jag är diabetiker typ2, 67 år, medicinerar med basinsulin. Medicinerar också för högt blodtryck. Vid ett flertal tillfällen har jag fått högt socker (ca 15) och hög puls (ca 90-100)upp mot ett dygn efter träningen. Någon gång oregelbunden hjärtrytm. Blodtrycket obetydligt påverkat. Träningen är ett snabbt gympapass. Känner mig inte bra efter träningen, nu senast blev jag förkyld. Vad kan detta bero på? Hur hantera? Vågar jag fortsätta på gympapasset?

Svar:

Man behöver gå igenom ditt diabetesläge mer noggrant. Orsaken till blodsockersvängningen kan han med din behandling att göra. Förhöjt blodsocker kan t ex vara ett resultat av för lågt blodsocker, varpå det är vanligt med en s k reboundeffekt: Du har två blodsockersänkande faktorer samtidigt; långverkande insulin och fysisk aktivitet, varpå sockret kan bli för lågt, vilket kroppen kompenserar för genom att höja sockernivån. I första hand bör din husläkare klara detta, och om inte så bör du ha en remiss till diabetsesmottagningen på närmaste sjukhus.