Hur behandlar och rehabiliterar man schlatter?

Fråga:

Hur behandlar och rehabiliterar man schlatter?

Svar:

Erfarenhetsmässigt gäller aktivitet och belastning så långt det är möjligt jämte lätta smärtstillande preparat vid behov vid Mb Schlatter/Osgood. Aktivitet kan, men brukar inte, förvärra själva smärtan men bedöms i de flesta fall som ofarlig. Någon särskild rehabilitering är därför inte nödvändig, såvida inte komplikationer i form av ”råd att vila” föreligger. Tyvärr rekommenderas fortfarande vila som behandling av vissa av mina kolleger.Med vänliga hälsningar, Dan Leijonwall, specialistläkare, IMES/idrottsdoktorn.se