Hur blir man idrottsläkare?

Fråga:

Hur många års utbildning krävs för att man ska bli en duktig idrotts läkare?
Och vilka olika utbildningar ska man genomgå?
Jag skulle gärna vilja bli det!!

Svar:

Hej!

För att bli läkare krävs först att man går läkarlinjen på universitet, vilket tar 5,5 år. Sedan gör man allmäntjänstgöring, AT-tjänst, under 2 år. Därefter går man specialistutbildning, ST-tjänst, i det huvudämne man valt, i mitt fall allmän medicin, och under den tiden och efter går man stegutbildning parallellt med att man tjänstgör i idrottssammanhang. ST-utbildningen tar minst 5 år. Minst steg 2 (av 3) i idrottsmedicin krävs, jämte dopingutbildning och tjänstgöring under något år inom idrotten, för att få förbundsläkarstatus. För att bli duktig idrottsläkare krävs dessutom, enligt mitt sätt att se, att man själv är eller har varit idrottsaktiv, har bred erfarenhet av idrott och medicin och tycker om att jobba i team med andra. Under den senare delen av utbildningen är praktiskt tjänstgöring en stor del, varvat med utbildning. Man måste vara beredd att kunna resa en hel del. Den idrottsmedicinska utbildningen får man oftast bekosta på egen hand. Det finns för närvarande inga särskilda tjänster i Sverige för idrottsläkare, utan de flesta har delförordnanden eller arbetar med projekt. Trots att utbildningen är lång är idrottsmedicin ett av de absolut mest attraktiva områdena, och som jag ser det, även det roligaste! Och det är roligt att höra att det finns nya intresserade!