Hur farligt att träna vid sjukdomskänslor

Fråga:

Hej!

Jag tränar på en ganska hög nivå vilket innebär mycket träning. Av denna anledning är jag ofta sliten vilket kan vara svårt att skilja från tidiga sjukdomssymptom.

Jag tränar aldrig om jag känner mig riktigt sjuk eller har feber men hur är det annars, är det farligt att träna efter en förkylning när man bara är lite hostig och tät i näsan? vad ska man ha för riktlinjer för om man ska träna eller inte?

Vad är det som kan hända om man tränar vid sjukdom? Jag har hört lite om hjärtmuskel/säcksinflamation, hur farligt är det egentligen om man skulle dra på sig en sådan dvs. hur stor är risken att man dör eller får bestående men?

vet många som går i samma tankar så ett svar på detta hade nog hjälpt många.

Mvh,

Martin Lodin

Svar:

Hej!
Den absoluta gränsen för träning är när man känner sjukdomskänsla. Har man sjukdomskänsla skall man definitivt inte träna. Träningen blir under sådana förhållanden betydligt sämre kvalitetsmässigt och risken för skador ökar, liksom komplikationer. Sjukdomslängden påverkas också – det tar längre tid att bli frisk. 
Hjärtsäcks- och hjärtmuskelinflammation, pericardit och myocardit, är fruktade komplikationer till träning under pågåendeinfektion. Virus är den vanligaste orsaken. Tillståndet kräver avancerade kontroller, och tar ofta många månader för att läka ut. Vid dessa tillstånd är träning helt förbjudet, då komplikationsrisken är hög, med bl a plötslig hjärtdöd som möjlig påföljd. 
Det finns således ingen anledning att träna eller tävla med en pågående infektion, vare sej ur medicinsk risksynvinkel eller prestationssynvinkel. Gör man ändå det, eller chansar, bör man noggrant överväga den egentliga orsaken till att man tränar/tävlar.