Idrottande & roaccutan

Fråga:

Hej
Jag tränar fotboll på hög nivå och har intensiva fotbollsträningar 4 gånger i veckan, på det kör jag styrketräning 2 gånger i veckan. Hur är det att ta medicinen i samband med hög intensiv träning?

Svar:

Jag är inte helt säker på om det finns något direkt samband mellan Roaccutan/Isotretionin (RI) och högaktiv träning. I FASS finns ingen sådan bieffekt nämnd. Men risk finns för bl a påverkan på blodstatus anemi (brist på röda blodkroppar, vilket således sekundärt påverkar prestationsförmågan), och påverkan på leverprover. Även andra allvarliga bieffekter förekommer, varför ett villkor för användande är regelbundna läkarkontroller och upprepad provtagning. I samband med graviditet finns mycket stor risk missbildningar hos fostret om kvinnan exponeras för läkemedlet.