Immunförsvar?

Fråga:

Håller på med bandy 5-6 dagar i veckan, men har problem med ständigt återkommande förkylningar/halsont (mycket slem som jag hostar upp eller snyter ut, hängig). Äter ”allt” och äter mycket och regelbundet, samt kompletterar med kosttillskott. Känns hopplöst när det går att träna några veckor sedan måste jag hålla uppe någon eller ett par veckor igen.Detta har hållt på under de senaste 1-2 åren. Brinner för min sport och har spelat ett flertal landskamper inom min idrott.

Svar:

Hej!
De finns flera tänkbara orsaker till dina besvär. En orsak kan vara att du tränar för mycket i förhållande till den återhämtning som krävs så att din motståndskraft är låg. Låg motståndskraft kan också bero på andra sjukdomar, även om det är relativt sällsynt. Ett annat alternativ kan vara att du inte är förkyld i egentlig mening utan att dina besvär egentligen handlar om astma eller hyperreaktiva slemhinnor – ett av kardinalsymtomen på astma är just hosta. Hosta är ett symptom man skall ta på högsta allvar och söka för om det inte går över. Det kan man göra hos sin husläkare för vidare remiss eller direkt till idrottsläkare, t ex IMES/Idrottsdoktorn.se där det är lätt att få tid för snabbt besök.