Inderal

Fråga:

Jag står på Inderal pga skakningar och har också Addalatoch Losartan mot högt bpoch ska nu träna styrka och kondition. Får inte upp pulsen under träning till mer än 110 vid ganska intensiv cykling. Ska jag öka ansträningen eller hur göra för att öka konditionen

Svar:

Inderal innehåller propanolol, en betablockerare, som ger en negativ effekt på hjärtats sammandragande förmåga, samt under fysisk belastning ger lägre hjärtfrekvens (puls), hjärtminutvolym (pumpförmåga) och sänkt blodtryck. Det innebär att det är svårare att utöva konditionskrävande fysisk aktivitet, man ”slår i taket” med den typen av läkemedel. Fråga i första hand din doktor om alternativ till betablockerare!